III Triennale Fotografii Wałbrzyskiej

Artur Rak zaprasza na III Triennale Fotografii Wałbrzyskiej w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, ul. Słowackiego 26. Wernisaż odbędzie się 15 listopada 2013 o godzinie 19:00. Celem III Triennale jest prezentacja i popularyzacja najlepszych prac wałbrzyskiego środowiska fotograficznego oraz sztuki fotografii. Zaprezetowane zostaną między innymi solarigrafie Artura. Więcej informacji wkrótce.